Afgehandelde WOO-verzoeken

Op deze pagina vind je een overzicht van alle afgehandelde Woo-verzoeken en de daarbij openbaar gemaakt informatie.

Werkwijze afhandelen WOO-verzoek

Een Woo-verzoek wordt behandeld door een of meerdere medewerkers van de gemeente. De gemeente neemt vervolgens een besluit op het Woo-verzoek, waarin aangegeven staat welke informatie we openbaar maken. Het kan voorkomen dat niet alle informatie in een document openbaar gemaakt wordt, bijvoorbeeld vanwege de privacy van betrokkenen of omdat bedrijfsgegevens in de stukken zijn opgenomen. Deze informatie is dan onleesbaar gemaakt. Onderdeel van het besluit is een inventarisatielijst waarin wordt vermeld waarom bepaalde informatie niet openbaar gemaakt wordt. Dit wordt in het besluit zelf toegelicht.

Openbaarmaking en anonimiseren

Op het moment dat de informatie wordt verzonden aan de verzoeker is deze in juridische zin openbaar voor iedereen. Om de documenten ook daadwerkelijk toegankelijk te maken voor iedereen, worden ze gepubliceerd op deze website. Vanwege privacy-redenen worden het Woo-verzoek en het Woo-besluit geanonimiseerd.