Openbare informatie

De komende jaren maken overheidsorganisaties steeds meer documenten zelf openbaar. De Wet open overheid (Woo) zorgt ervoor dat inwoners toegang hebben tot veel documenten die bij ons aanwezig zijn. Het uitgangspunt van de wet is dat alle bestuurlijke documenten openbaar zijn, tenzij er een heel goede reden is om een document niet openbaar te maken.

In de komende maanden wordt deze pagina gevuld.