Home

EINDHOVEN TRANSPARANT

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over wat wij doen voor de inwoners van Eindhoven en anderen die te maken hebben met de gemeente. En ook waarom we die dingen doen. Dat kan staan in een besluit, een ontwerp van een vergunning of in een advies. 

Hier op Eindhoven Transparant vind je de informatie over onze besluiten, adviezen en meer. Onze publicaties. Veel van die informatie moeten we verplicht openbaar maken. Van de Wet open overheid (Woo) bijvoorbeeld, of van de Wet elektronische publicaties (Wep). 
Maar we publiceren ook informatie die niet verplicht is. Omdat we graag open willen zijn. 

We kunnen niet alles in één keer openbaar maken. We doen dat in stappen. Op deze pagina lees je welke informatie nu al openbaar is. En welke in 2024 of 2025 openbaar gaat worden. 
Documenten waar geheimhouding op rust, maken we uiteraard niet openbaar. Ook kan er een andere reden zijn om informatie niet te publiceren. Bijvoorbeeld omdat er bedrijfsgevoelige informatie in staat of omdat het functioneren van de overheid openbaarmaking in de weg staat. Deze informatie maken we niet openbaar. 

Als je informatie wilt hebben die (nog) niet openbaar is kun je een verzoek indienen voor openbaarmaking.  Hoe je dat kunt doen lees je op de pagina over de Woo

Openbare informatie

Op dit moment kun je de volgende informatie vrij inzien:

Informatie die later volgt

In 2024 en 2025 werken we aan het openbaar maken van de volgende informatie:

Heb je nog niet alles gevonden?

Misschien vind je de gezochte informatie op één van de volgende plekken:

Video Eindhoven Transparant