Stukken van gemeenteraad en college van B en W

Op deze pagina lees je hoe je inzage kunt krijgen in openbare stukken van het college van burgemeester en wethouders en van de gemeenteraad. Daarbij gaat het om: 

Bestuursstukken

 • Vergaderagenda (openbaar) 
  Het gemeentebestuur vergadert wekelijks. Weten wat er op de agenda staat? Kijk op het raadsinformatiesysteem.
   
 • Besluiten (openbaar) 
  Besluiten van het gemeentebestuur zijn in principe openbaar, tenzij er sprake is van niet-openbare besluiten of van geheimhouding. Dat mag alleen als de wet (Wet open overheid) daar een reden voor geeft. In de besluitenlijst van het raadsinformatiesysteem vind je de openbare besluiten van het gemeentebestuur. 
   
 • B&W-adviesnota’s (openbaar in 2024) 
  Onze ambtenaren adviseren het gemeentebestuur over beleid en besluiten. In de loop van 2024 maken we adviesnota’s openbaar. Het wordt dan mogelijk om te zien op basis van welke informatie ons gemeentebestuur (het college) besluiten neemt. 

 

Raadsstukken

De gemeenteraad neemt de belangrijkste besluiten binnen onze gemeente. Raadsstukken zijn documenten die de raad bespreekt of een besluit over neemt. Soms gaat het om stukken die de raad zelf op de agenda plaatst. 

Voorbeelden van raadstukken zijn:

 • raadsvoorstellen en raadsbesluiten
 • behandel- en besluitenlijsten
 • agenda's en videoverslagen van meningsvormende vergaderingen en raadvergaderingen
 • ingekomen brieven
 • raadsvragen
   

Wil je deze documenten bekijken? Dan kun je hiervoor terecht in het raadsinformatiesysteem.