Jaarplannen

Het college van burgemeester en wethouders verantwoordt elk jaar aan de gemeenteraad wat er dat jaar is bereikt en welke plannen zijn uitgevoerd. Zo kan de raad haar toezichthoudende rol goed vervullen.

Op deze pagina vind je straks de jaarplannen en jaarverslagen van zowel de gemeente als de commissies.