Onderzoeken

Om goede besluiten te kunnen nemen voeren we onderzoeken uit. Het doen van onderzoek is belangrijk om tot goed en uitvoerbaar beleid te komen. En om te evalueren hoe het beleid is uitgevoerd en nageleefd. Zo kunnen we voortdurend werken aan verbeteringen.  

De onderzoeken die al openbaar zijn, vind je op Onderzoek en (Open) Data. Deze site is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in onderzoek, cijfers en kaartmateriaal van de gemeente Eindhoven. Maar ook in de mogelijkheden van (open) data. 

Vanaf 2024 worden ook, meer dan nu, onderzoeksrapporten openbaar. 
De Woo geeft aan welke onderzoeksrapporten we actief openbaar moeten maken: 

  • onderzoeksrapporten die zijn opgesteld op verzoek van de eigen organisatie, 
  • onderzoeksrapporten die geen onderdeel vormen van de uitvoering van de taak van het bestuursorgaan, 
  • onderzoeksrapporten die gaan over het functioneren van de eigen organisatie (in het verleden) of die zijn opgesteld ter voorbereiding of evaluatie van beleid of uitvoering, 
  • onderzoeksrapporten die voor het grootste deel bestaan uit feitelijk materiaal.