Algoritmeregister

Een algoritme is een set van regels en instructies die een computer geautomatiseerd volgt bij het maken van berekeningen om een probleem op te lossen of een vraag te beantwoorden.

Eindhoven vindt het belangrijk om transparant te zijn over de inzet van algoritmen. We hebben ons daarom ook aangesloten bij het landelijke Algoritmeregister. Hier kun je onze algoritmen terugvinden. We beschrijven het algoritme en lichten de inzet en werking toe. Het kan zijn dat er nog algoritmen ontbreken in het register. Het algoritmeregister wordt in de komende jaren aangevuld.