Beschikkingen

De gemeente geeft verschillende soorten beschikkingen af. Een beschikking is een beslissing over een specifieke situatie. Bijvoorbeeld de beslissing over het wel of niet toekennen van een uitkering en de hoogte van die uitkering of het verlenen van een vergunning.

Een deel van onze beschikkingen is al openbaar. Die vind je op www.officielebekendmakingen.nl.

In de komende jaren worden op grond van de Wet open overheid nog veel meer beschikkingen openbaar. We maken die openbaar in 2025.