Woo-verzoeken

Op grond van de Wet open overheid (Woo) kan iedereen een verzoek doen om publieke informatie openbaar te maken. Dit noemen we een Woo-verzoek. Het gaat hierbij om informatie die nog niet openbaar is gemaakt.

Op deze pagina vind je binnenkort een overzicht van alle afgehandelde Woo-verzoeken en de daarbij openbaar gemaakt informatie. De gemeente is verplicht om binnen 4 weken antwoord te geven op je informatieverzoek. Soms lukt dat niet, omdat het verzoek ingewikkeld of groot is. Wij mogen de periode om antwoord te geven op het verzoek dan met maximaal 2 weken verlengen.

Woo-verzoeken

Zelf een Woo-verzoek doen?

Iedereen mag een verzoek om bepaalde documenten of stukken bij de gemeente indienen. Meer informatie over Wet open overheid (Woo) lees je op eindhoven.nl. Je kunt zowel mondeling, per brief als digitaal een Woo-verzoek doen. Zet in jouw verzoek over welke bestuurlijke situatie je informatie opvraagt. Dit doe je zo duidelijk mogelijk. Het liefst door de naam van het document in je verzoek te zetten. Hoe duidelijker jouw verzoek is hoe sneller we je kunnen helpen.