Digitaal ter inzage

digitaal ter inzage

Op deze pagina vind je alle bekendgemaakte vergunningsbesluiten waarvan op dit moment de stukken digitaal ter inzage liggen. Het gaat om besluiten waarvoor de termijn voor het indienen van zienswijzen, bezwaar of beroep nog loopt. In de bekendmaking staat of een zienswijze of bezwaar of beroep moet worden ingediend.
De papieren stukken liggen eveneens kosteloos ter inzage op het Inwonersplein (stadhuis), Stadhuisplein 1 in Eindhoven.

Klik op het thema en vind alle bekendgemaakte vergunningsbesluiten die op dit moment digitaal ter inzage liggen. Let op: vanwege de privacy van de aanvragers, zijn alle documenten geanonimiseerd.

Heb je een vraag hebben over de publicatie van een bepaald document, vul dan het contactformulier in.

Terinzagelegging en anonimiseren

Het is van belang om de digitale terinzagelegging zorgvuldig in te richten. Vanwege de privacy moeten wij geanonimiseerde versies maken van de stukken die ter inzage worden gelegd voor het publiek.