Organisatiegegevens

Organisatie- en bereikbaarheidsgegevens van de gemeente Eindhoven geven informatie over:

  • De organisatie en de manier van werken van de gemeente;
  • Hoe de gemeente bereikbaar is;
  • Hoe je om informatie kunt vragen.

Deze gegevens zijn te vinden op de website van de gemeente Eindhoven. In het landelijke Register van Overheidsorganisaties staat onder meer geografische informatie, een overzicht van de Gemeenschappelijke Regelingen waar de gemeente aan deelneemt en namen van raadsleden en leden van college van burgemeester en wethouders.

Organisatie en werkwijze

De gemeente Eindhoven kent verschillende organen die de gemeente besturen. Dat zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. De ambtelijke organisatie ondersteunt deze bestuursorganen en voert hun besluiten uit. Informatie over de bestuursorganen staat op de webpagina Bestuur en Beleid. Informatie over de ambtelijke organisatie staat op de webpagina Gemeentelijke Organisatie.

Bereikbaarheid

Via de contactpagina op de website van de gemeente Eindhoven vind je informatie over bezoekadressen, centrale telefoonnummers en e-mailadressen.

Informatieverzoeken

Voor verzoeken om informatie is het mogelijk contact op te nemen met de informatiecontactpersoon van de gemeente. Deze informatiecontactpersoon kan helpen om beschikbare informatie te vinden.

Verzoeken om informatie die niet openbaar toegankelijk is zijn op te vragen op grond van de Wet open overheid (Woo). Daarvoor kun je terecht op de webpagina indienen Woo-verzoek.

Ben je journalist en redacteur en heb je vragen over een specifiek onderwerp? Dan kun je via deze pagina contact opnemen met het perscentrum of een van de woordvoerders van het college van burgemeester en wethouders.