Adviezen

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders krijgen op veel onderwerpen en thema’s advies. Dit advies komt van een gemeentelijk adviescollege of -commissie, of van een externe partij die om advies is gevraagd.  
Deze adviezen en het verslag over de adviesaanvraag gaan we waar dat kan openbaar maken. 

Adviezen kunnen gevraagd worden bij het opstellen van verordeningen, bestemmingsplannen of beleidsregels. Verder zijn er soms verplichte adviescommissies die bij wet geregeld zijn.  

We maken deze adviezen in de periode 2024-2025 openbaar.